This page was last updated on: July 10, 2017
This geographical Map gives a clear overview of Qinghai Province and immediate surroundings. including neighboring area's of Xinjiang-Uyghur Autonomous Region in the North-West, Gansu Province in the North and North-West. Due to the South and South-West lies Sichuan Province and in the East Tibet Autonomous Region. Browse the Map to find main features such as main population centers, mountains and mountain ranges, highways, all available airports, main rivers and lakes, and last; all Historic Monuments, Landmarks and Scenic Spots of the Area.
Please follow the Links to each seperate location & destination to find more details and information.
Introduction to Qinghai Province (East Tibet) of China Overview Map 2
Marks Mountain and Height in Meters
Maqen
Tuole
Qingshizui
Gonghe
Garcu Yan
Zhinlenda
Qingquluchakou
Qingshuihe
Zadoi
Shisuzhan
Zhiqu
Sewugou
Shisuzhan
Dangjiang
Zhahe
Suojia
Yaqu
Zachama
Guoyang
Maduo
Kanqong
Caka
Yanhu
Kaihuang
Kar
Qu
Naijiligou
Urt Moron He
Burhan Budhan Shan
Yangchangzigou
Nuomuhong
Jinshuikou
Disandaoban
Bomenheqiao
Jungtun
Qaidam
River
Toson
Hu
Ebo Shan (4473 meters)
Guolimu
Xuji
Tempeng
Shengge
Angutan
Baima Na
HuangHe
Gouli
Jirimai
Chamajueda
Xueshan
Huashixia
Zuimatan
Qagan Us
He
Zhouqun
Longmen
Shule Nan Shan
Douhelong
Guomaling
Ganjia
Datong
He
Sailalong
Baoku
Qonj
Yellow
River
Qinghai
Nan Shan
Xinghai
Tuolemuchang
Hualong
Jainca
Jungong
Duosong
Guanyuan
Kumbum (Ta'Er) Monastery
Tongren
Guide
Guinan
Tongde
Buqing Shan (5041 meters)
Maoen
Shan
Hoit
Taria
Jinsha
River
Yuge
Gyatoisangxun
Sangruma
Chalaxun
Qamalung
Jigdoi
Mongda
Maozhuang
Ngoring
Hu
Gyaring
Hu
Gyaring
Wenquan
Qinggenhe
Shangliaxu
Sinda
Nanqen
Yushu
Chindu
Zadoi
Zhidoi
Qumarleb
Madoi
Dulan
Dagur
Zhongjia
Xiangride
Caka
Source o/t Yellow River
Mountains
X Kulun Shan
Kou
Qimantag
Qiman
Changweilang
Niubiziliang
Xorkol
Parta
Dongqiao
Xagquka
Y'angamdo
Xangza
Jingyu
Lake
Z'agya
Zhangbo
Biru
Nag Qu
Sog
Baqen
Nyainrong
Amdo
Nagqu
Qumar
River
Togton
River
Wenquan
Yanshiping
Tangulashan
Erdaogou
Wudaoliang
Budongquan
Source o/t Jiangtse River
Migriggyang
Zham Co
Mountains
Huiten
Nor
Ho Xu
Lake
Yinma
Lake
Golmud
Xiaoqiao
Qingban
Shisuzhan
Qarhan
Golmud
Xitieshan
Shenglikou
Calete
Nanbaxian
Boluntai
Urt Moron
Tart
Ganq
Dabsan
Lake
Narin
River
Xi Taijnar Hu
Xiwa
Marzhing
Jianshe
Dernang
Boiba
Duogongma
NyaIndo Yuze (5369 meters)
Yema
Shan
Qilian Mts
Qilian Shan (6654 meters)
Shandan (PLA) Horse Farm
Yongchang Great Wall of China
Dafo Si - Big Buddha Temple
Damyin
Pasture Lands
Alxa Youqi
Cijingzi
Confucius Temple
Xi Xia (Western Xia or Tangut) Stone Stele
Niba
Sutra-Printing Temple
Hei
River
Tiebu
Waoan
Mucheng
Rangkou
Leidazhan
Yutog
Shili
Gamtag
Shang Boingor
Sanchahe
Gosu
Dainkong
Penda
Zenda
Ju'nyuag
Mountains
Qu
River
Tanggor
Maniganggo
Gade
Darlag
Baima
Dengta
Powo
Dege
Aba
Hongyuan
Jinchuan
Barkam
Zamtang
Serxu
Yahlong
River
Buh
River
Shule
River
Saerlong
Danma
Delinghua
Tianjun
Ganca
Xunhua
Ping'An
Datong
Zekog
Luqu
Jiuzhi
Awancang
Luqu
Langmusi
Muxibe
Honggu
Tianzu
Lanzhou - Tianzu National Airport
Huaerdi
Shenrong Temple
Zhuwangbei
Xiqu
Huaeryuan
Qilian
Menyuan
Minhe
Xiahe'
Labrang Monastery
Gaha
Minhe, Minhe Hui and Tu Autonomous County, Haidong Prefecture, Qinghai Province, China (P.R.C.).
Hei River
Jiucaigou
Mati Si - Horses Hoof Temple & Buddhist Caves
Gulang
Jinchang
Gaotai
Gaotai Martyrs' Monument
Linze
Shandan
Sanchakou
Huangualiang
Bianmagou
Yanluogang
Gahe
Sur
Iqu River
Huatugou
Mangnai
Laomangnai
Shuiyazidun
Dingzikou
Yiligou
Yiliping
Chalenkou
Iqe
Heping
Peizhongzhan
Haltang River
Gas
Hure
Hu
Daoban
Tongtian
River
Suhai
Hu
Xining
Sunan
Maqu
Go to www.drben.net webring
ChinaReport.com at
To Main Menu of All Websites at DrBen.Net
The China Report
Xiao WuTaiShan (2870 Meters) + Monasteries
Marks location of Monument or Cultural Historic Site
Marks National or International Airport
Beijing "Capital" - International Airport
Beijing City
Marks City, Town or Village (Size)
Xiao WuTaiShan (2870 Meters) + Monasteries
Tibet AR
To Hebei Province Maps - Index
West into Shanxi Province - Click Arrow for Map !!
Gansu
Xinjiang AR
Tibet AR
Jiuzhi
Huanglang
Huanglang
16 Daoban
Altun Shan (5798 meters)
Sichuan
3 Daoban
Daoban
Chalukou
Linghu
Dingzikou
Chalenkou
Yiligou
Huanggualiang
Laomangnai
Huatugou
Mangnai (Xinjiang-Uygur AR)
Heping (Gansu Province)
Mongol
Subei + Mongol Autonomous County (Gansu Province)
Peizhongzhan (Gansu Province)
Chalukou
Iqe
Yiliping
Linghu
Shuiyazidun
Subei
Da Qaidam
Jungtu
Bayan Shan (5030 meters)
Gahe
Da Qaidam
Sur or Suli
Yanlucgang
Bianmagou
Sunan, Sunan Yugur Autonomous County, Zhangye Prefecture, Gansu Province.
Gansu
Gaotai, Gaotai County, Zhangye Prefecture, Gansu Province.
Qiqing (Gansu Province)
Sanchakou (Gansu Province)
Linze, Linze County, Zhangye Prefecture, Gansu Province, China (P.R.C).
Shandan, Shandan County, Zhangye Prefecture, Gansu Province, China (P.R.C.)
Yongchang (Gansu Province)
Jinchang, Jinchang Prefecture, Gansu Province.
Minqin (Gansu Province)
Wuwei (Gansu Province)
Gulang (Gansu Province)
Qiqing
Yongchang
Wuwei
Minqin
Zhangye
Zhangye, Zhangye Prefecture, Gansu Province, China (P.R.C.).
Jiucaigou (Gansu Province)
Shiyang River
Har
Hu
Huaerdi
Tuolemuchang
Qilian
Sidalonglinchang
Yanzhi Shan (3978 meters)
Huaeryuan (Gansu Province)
Zhuwangbei (Gansu Province)
Honggu (Gansu Province)
Gaha
Yongdeng (Gansu Province)
Luqu (Gansu Province)
Muxibe (Gansu Province)
Langmusi or Hongxing (Sichuan Province)
Maqu
Linxia
Linxia + Hui Autonomous County (Gansu Province)
Xiahe'
Menyuan, Menyuan County, Haibe Tibetan Autonomous Prefecture, Qinghai Province, China (P.R.C.).
Xiqu (Gansu Province)
Awancang (Gansu Province)
Tianzu (Gansu Province)
Saerlong (Qinghai Province)
Luqu
Zekog
Danma (Gansu Province)
Xining - Capital of Qinghai Province
Datong + Hui Autonomous Prefecture
Ping'An
Xunhua
Ganca, Ganca County, Haibe Tibetan Autonomous Prefecture, Qinghai Province, China (P.R.C.).
Ganca
Ulan
Ulan
Delinghua (or Delhi)
Ledu
Ledu
Calete
Nanbaxian
Qinghai
Hu=Kuku
Nor
Serxu (Sichuan Province)
Zamtang (Sichuan Province)
Powo (Sichuan Province)
Barkam (Sichuan Province)
Sertar (Sichuan Province)
Dege (Sichuan Province)
Maniganggo (Sichuan Province)
Baima (Qinghai Province)
Aba or Ngawa (Sichuan Province)
Hongyuan (Sichuan Province)
Jinchuan (Sichuan Province)
Tanggor (Sichuan Province)
Darlag
Gade
Sertar
Penda (Sichuan Province)
Dainkong or Dainkogubma (Sichuan Province)
Gosu (Sichuan Province)
Sanchahe (Sichuan Province)
Ju'nyuag (Sichuan Province)
Gamtog (Tibet AR)
Jomda (Tibet AR)
Bayan Har
Saya (Sichuan Province)
Saya
Shang Boingor
Jomdo
Yutog (Sichuan Province)
Leidazhan (Sichuan Province)
Rangkou (Sichuan Province)
Shuamalu (Sichuan Province)
Mucheng (Sichuan Province)
Baiwan (Sichuan Province)
Shili (Sichuan Province)
Baiwan
Shuamalu
Waoan (Sichuan Province)
Niba (Gansu Province)
Cijingzi (Gansu Province)
Alxa Youqi (Inner-Mongolia AR) (Gansu Province)
Jintie Shan (5206 meters)
Dengta (Qinghai Province)
Duogongma (Qinghai Province)
Jianshe (Qinghai Province)
Boiba (Qinghai Province)
Xiwa (Qinghai Province)
Zhinlenda (Qinghai Province)
Sogruma
Sogruma (Qinghai Province)
Dernang (Qinghai Province)
Marzhing (Qinghai Province)
Zenda (Sichuan Province)
Buka Daban (6860 meters)
Boluntay
Tart
Dong
Taijnar
Hu
Urt Moron
Qarhan
Xiaoqiao
Golmud
Xitieshan
Qingban
Shisuzhan
Ganq
Behleg
Behleg
Shenglikou
Hoh Xil
Xijir Ulan
Hu
Ulan Ul
Hu
Dosongangri (5689 meters)
Tangula Shan (6205 meters)
Tangula Shan kou - Tangula Mountain Pass
Wenquan (Qinghai Province)
Yanshiping (Qinghai Province)
Tongtianhe Yan (Qinghai Province)
Tangulashan (Qinghai Province)
Wudaoliang (Qinghai Province)
Budongquan (Qinghai Province)
Hei
Hai
Erdaogou (Qinghai Province)
Tongtianhe
Yan
Dam
Qu
Amdo (Tibet AR)
Nagqu (Tibet AR)
Nyainrong (Tibet AR)
Sog (Tibet AR)
Baqen (Tibet AR)
Sinda (Tibet AR)
Parta (Tibet AR)
Xagquka (Tibet AR)
Biru (Tibet AR)
Y'angamdo (Tibet AR)
Xangzha (Tibet AR)
Pexun (Tibet AR)
Dongqiao (Tibet AR)
Dorsoi
Dong
Pexun
Youshashan
Youshashan
Xorkol (Xinjiang-Uygur AR)
Niubiziliang
Changweilang
(6163 meters)
Ayakkum
Hu
Tag
Qimantag (Xinjiang-Uygur AR)
Dagur (or Dagul)
Xiangride
Dulan
Zhongjia
Caka
Garqu Yan
Tangula (Dangla)
Zadoi
Chindu
Zhidoi
Qumarleb
Madoi, Madoi County, Golog Tibetan Autonomous Prefecture, China (P.R.C.).
Bayan Har Shan (5266 meters)
Yushu or Kyigudo
Gyaring
Qinggenhe
Yellow
River
Qamalung
Chalaxung
Sangruma
Nanqen
Mongda (Tibet AR)
Za
Qu
Shanglaxiu
Wenquan
Jigdoi (Tibet AR)
Maozhuang
Yuge (Qinghai Province)
Gyatoisangxun (Qinghai Province)
Qinghai Hu Scenic Zone
Hoit
Duosong (Qinghai Province)
Jungong (Qinghai Province)
Maqen Gangri Shan (6282 meters)
Tongren (Rebkong), Tongren County, Huangnan Tibetan Autonomous Prefecture, Qinghai Province, China (P.R.C.).
Guide
Hualong
Haiyan
Haiyan, Haiyan County, Haibe Tibetan Autonomous Prefecture, Qinghai Province, China (P.R.C.).
Huzhu
Tongde
Guinan
Maqen, Maqen County, apital of Golog Tibetan Autonomous Prefecture, Qinghai Province, China (P.R.C.).
Hualong
Jainca
Xinghai
Qonj
Jiangxigouxiang
Daotanghe (Zhen)
Sailalong (Gansu Province)
Baoku (Gansu Province)
Qingshizui (Qinghai Province)
Guomaling
Douhelong
Ganjia (Gansu Province)
Ningxiu
Ningxiu
Muri
Longmen
Muri
Zhouqun
Tempeng
Shengge
Xuji
Maonui Shan (4472 meters)
Channuo
Gouli
Kangqong
Chamajueda
Yenjugoushisuzhan
Xueshan (Town)
Zuimatan
Huashixia (Town)
Jirimai
Huang He (Town)
Baima Na
Angutan
Guolimu
Channuo
Kezi
Kezi
Bomenheqiao
Taria
Ulsan
Hu
Nuomuhong
Jinshuikou
Disandaoban
Yangchangzigou
Naijiligou
Golmudxinongchang
Golmudxinongchang
Yagra Dagze Shan (5214 meters)
Kaihuang
Maduo
Guoyang
Sewugou
Qingshuihe
Qingquluchakou
Zadoi
Dangjiang
Duocai
Zhiqu
Shisuzhan
Dalongsai (5496 meters)
Yaqu
Suojia
Zachama (Qinghai Province)
Qaidam Basin
Zhahe
Golmud
Haibei (Tibetan Autonomous County)
Tuole (Tibetan Autonomous Township)
Haibei
Gonghe - 'Hainan' Tibetan Autonomous Prefecture)
Delingha Dongfeng-4 ICBM Launch base
This page was last updated on: July 10, 2017
My Great Web page

AsiaReport.com - Mastermap of Asia (entire). weergeven op een grotere kaart
East into Yunnan Province - Click Arrow for Map !!
Go to www.drben.net webring
Click to go to Full Version !!
Map Tibet Historical Borders (Territories of Ethnic Tibetans)
Schematic Map of Historical Tibet, today Tibet Autonomous Region, Qinghai Province and parts of Gansu, Yunnan and Sichuan Province. Included for reference are current International Borders, provincial borders, locations + names of main cities and towns, main rivers & lakes, mountains, important Tibetan-Buddhist Monasteries + other places of significance. Further Reports link to more information on each City, Town or Ethnic Community of Yugur, Dongxiang Tibetan, Lhoba, Kazakh, Mongol or others where available.
Qinghai Province Schematic Overview - Map2a
Qinghai Province (Amdo + Kokonor of East Tibet) Map 1 - Geographic Map
A Geographic overview of Western China's Qinghai Province entire, delineating Provincial Borders and parts of neighboring Xinjiang-Uygur Autonomous Region, Gansu Province, Sichuan Province and Tibet (Xizhang) Autonomous Region. Includes Cities and Towns (shown by size), Main Monuments & landmarks, the flow of the yellow river in Qinghai Province, surrounding Bayan Har Mountain area's (TengGer), locations of Ethnic Minority Enclaves in Qinghai Province, Main Mountains (with Height), major highways, provincial railroads and main railroad-stations and main waterways & rivers. This Map further provides links to on site photos and information on Cities, Monuments and main transportation hubs of the wider Region.
Full Schematic Map of Qinghai Province, China !
East into Yunnan Province - Click Arrow for Map !!
East into Gansu Province (Map 2) - Click Arrow for Map !!
Qinghai Sources
Qinghai Province
Xining
Xining Home
Qinghai Home
Haixi Prefecture
Delingha + Haixi Home
AsiaReport.com Home
China Offline Sources
China Report Home
China Online Sources
China Online Store
China Maps
China
China Photo Galleries
China Report Club
Qinghai Economy
Qinghai History
Qinghai Maps
Qinghai Minorities
Qinghai Transport
Qinghai Monuments
Haibei Prefecture
Haibei + Haiyan Home
Haidong Prefecture
Haidong + Ping'An Home
Hainan Prefecture
Hainan & Gonghe Home
Huangnan Pref.
Huangnan + Tongren
Yushu Prefecture
Yushu + Yushu Home
Golog Prefecture
Golog + Maqen Home
Golmud
Golmud Home
Qinghai Geography
Yellow River in Qinghai
Historic Maps