This page was last updated on: July 10, 2017
This geographical Map gives a clear overview of Qinghai Province and immediate surroundings. including neighboring area's of Xinjiang-Uyghur Autonomous Region in the North-West, Gansu Province in the North and North-West. Due to the South and South-West lies Sichuan Province and in the East Tibet Autonomous Region. Browse the Map to find main features such as main population centers, mountains and mountain ranges, highways, all available airports, main rivers and lakes, and last; all Historic Monuments, Landmarks and Scenic Spots of the Area.
Please follow the Links to each seperate location & destination to find more details and information.
Introduction to Qinghai Province (East Tibet) of China Overview Map 1
Marks Mountain and Height in Meters
Banqiao - Ruins Ancient City of Zhaowu - Capital of the Rouzhi People
Han Dynasty Era Tombs
Yongchang Great Wall of China site(s)
Haizhang Temple
Confucius Temple
Tianti Shan
Yongchang Great Wall of China site(s)
Shandan Army Horse Farm (PLA)
Maoniu Shan (4472 meters)
Alxa Youqi
Yabrai
Cijingzi
Qiqing
Taolai Gorge - No.1 Beacon Tower Great Wall of China
Jiayuguan
Jiuquan
Dalong Temple
Jinfosi
Beitan
Damaying
Sanbao
Xishui
Jiucaigou
Sunan
Laojun
Minle
Shandan
Qingshui
Shan
Riyue Shan Daotang He
Hejin Mosque
Yuhuan Pavilion
Deqian Temple
Wutun Temple
Longwu Temple
Mengda Scenic Zone
Kanbula Forest
Hualong Mosque
Ta Monastery (Ta'Er) - K'Umbum monastery
Qutan Temple
Youning Temple
Dongxia
Beishan Forest
Guanghui Temple
Haomen Mosque
Baihu Temple
Damjong
Sanjiangyuan National Reserve
Prince Wencheng Temple
Sanjiangyuan Monument
Zujie Temple
Gyangqai
Junmuchang
Xinsa
Horgor Temple
Basar
Xia Zonggor
Mintang
Dernang Temple
Baiyu Temple
Baima Primieval Forest
Dachuan
Hezuo
Xiahe
Lintan
Tewo
Dulan Temple
Wang Gaxun
Cacaxingka
Wangjia
Douhelong
Zawa
Hebei
Gakog
Q'ungoin
Nyimta
Wutong
Serlung
Dowa
Heimahe
Jiangxikou
Qoije
Jiuzhongdui
Qinggenhe
Wenquan
Zuimatian
Huashuixia
Qamalung
Nya'nying
Yigxung
Yagkeng
Zhugkyung
Lungmar
Muri
Tempung
Qonj
Hairag
Xiangride Temple
Angutan
Lusengou Stone Inscription
Qilian
Xangzha
Shan
Dabsan Hu Salt Lake Scenery
Urt Moron Desert Landscape
Parta
Amdo
Nyainrong
Ganda
Jiangxilinchang
Nanqen Teyagkando Temple
Lungyag
Teyagkando
Adoi
Yaqqu
Shisuzhan
Chaggur
Serwolungwa
Qiuzhi
Qumarleb
Chalaxun
Huanghe
Madoi
Kangqung
Xiangride
Sengge
Tongren
Hualong
Xunhua
Jainca
Guinan
Tongde
Xinghai
Caka Temple
Obo
Reshuimeikuang
Gaggao Temple
Huangcheng
Qingshuizi
Tianyun
Ganca
Haiyan
Haiyan, Haiyan County, Haibe Tibetan Autonomous Prefecture, Qinghai Province, China (P.R.C.).
Dongchuan
Zhugu
Datong
Dajing
Ledu
Nanhu
Quanshan
Jiudun
Anyuan
Yongdeng
Yishishan
Yongjing
Yanchiwan
X Bayan Har Shankou
Darlaqsumdo
Qingshuihe
Gyairong
Baida Temple
Xiao Surmang
Xialaxiu
Xiwu
Lab Temple
Tongtian
River
Saya
Min
River
Zhengyangguan
Rankou
Leida
Yu'nYuag
Mewa
Tanggor
Waoen
Heshui
Penda
Dengta
Baima
Duogongma
Macaque National Reserve
Tanglag
Black Crane National Reserve
Maqen
Sogya
Zekog
Dongfeng
Henan
Shuiwenzhan
Bianmagou
Caka
Yanhu
Kaihuang
Kar
Qu
Naijiligou
Urt Moron He
Yangchangzigou
Gonghe
Bomenheqiao
Gaoquanmeikuan
Qaidam
River
Toson
Hu
Qilian Shan (5547 meters)
Zergentei
Xuji
Huangyan
Guide
Huangyuan
Dagtog
Muri
Qagan Us
He
Shule
Datong
He
Yellow
River
Qinghai
Aba
Menyuan
Buqing Shan (5041 meters)
Maoen
Shan
Hoit
Jinsha
River
Sinda
Goinsargoin
Ngoring
Hu
Gyaring
Hu
31 Daoban
Nanqen
Yushu
Chindu
Zadoi
Zhidoi
Madoi
Dagur
Zhongjia
Source o/t Yellow River
Mountains
Kulun Shan
Kou X
Qimantag
Qiman
Changweilang
Niubiziliang
Xorkol
Xagqukao
Biru
Jingyu
Lake
Z'agya
Zhangbo
Nag Qu
Sendo
Baqen
Nagqu
Qumar
River
Togton
River
Wenquan
Yanshiping
Tangulashan
Wudaoliang
Budongquan
Source o/t Jiangtse River
Migriggyang
Zham Co
Mountains
Huiten
Nor
Ho Xu
Lake
Yinma
Lake
Golmud
Xiaoqiao
Qingban
Shisuzhan
Qarhan
Golmud
Xitieshan
Shenglikou
Boluntai
Urt Moron
Tart
Ganq
Dabsan
Lake
Narin
River
Xi Taijnar Hu
Marzhing
Jianshe
Kyinzi
Boiba
NyaIndo Yuze (5369 meters)
Yema
Shan
Damyin
Pasture Lands
Japser Lake of Western Paradise
Sutra-Printing Temple
Hei
River
Baiwan
Manigango
Denang
Sanchahe
Gosu
Dainkong
Mountains
Qu
River
Hongxin
Gade
Darlag
Chalang Temple
Dege
Hongyuan
Zamtang
Serxu
Yahlong
River
Buh
River
Shule
River
Delinghua
Xihai
Honggu
Ping'An
Jiuzhi
Awancang
Luqu
Langmusi
Tiebu
Tianzu
Huaerdi
Chongxing
Huaeryuan
Qilian
Minhe
Gahai
Hei River
Shenrong Temple
Gulang
Jinchang
Gaotai
Gaotai Martyrs' Monument
Huangualiang
Sur
Iqu River
Huatugou
Mangnai
Laomangnai
Shuiyazidun
Dingzikou
Yiligou
Yiliping
Chalenkou
Iqe
Heping
Peizhongzhan
Gas
Hure
Hu
16
Daoban
Tongtian
River
Xining
Xining - National Airport
Maqu
Go to www.drben.net webring
ChinaReport.com at
To Main Menu of All Websites at DrBen.Net
The China Report
Xiao WuTaiShan (2870 Meters) + Monasteries
Marks location of Monument or Cultural Historic Site
Marks National or International Airport
Beijing "Capital" - International Airport
Beijing City
Marks City, Town or Village (Size)
Xiao WuTaiShan (2870 Meters) + Monasteries
Tibet AR
To Hebei Province Maps - Index
West into Shanxi Province - Click Arrow for Map !!
West into Liaoning Province - Click Arrow for Map !!
West into Liaoning Province - Click Arrow for Map !!
Gansu
Xinjiang AR
Altun
Tibet AR
Jiuzhi or Jigzi
Sogruma
Huanglang
16 Daoban
Altun Shan (5798 meters)
Sichuan
Aksay (Kazakh Autonomous Township)
Aksay
Linghu
Chalenkou
Yiligou
Huanggualiang
Laomangnai
Huatugou
Mangnai (Xinjiang-Uygur AR)
Heping (Gansu Province)
Mongol
Boluozhuanjing
Peizhongzhan (Gansu Province)
Chalukou
Chalukou
Iqe
Yiliping
Linghu
Boluozhuanjing
3 Daoban
Gaoquanmeikuang
Bayan Shan (5030 meters)
Da Qaidam
Sur or Suli
Bianmagou
Gansu
Jiuquan (Gansu Province)
Qiqing (Gansu Province)
Jinchang, Jinchang Prefecture, Gansu Province.
Minqin (Gansu Province)
Wuwei, Wuwei Prefecture, Gansu Province.
Gulang (Gansu Province)
Yongchang
Yongchang (Gansu Province)
Wuwei
Minqin
Shiyang
Har
Hu
Huaerdi
Qilian
Huaeryuan (Gansu Province)
Jiudun (Gansu Province)
Luqu
Gahai (Gansu Province)
Langmusi or Hongxing (Sichuan Province)
Maqu
Linxia
Linxia + Hui Autonomous County (Gansu Province)
Awancang (Gansu Province)
Tianzu (Gansu Province)
Anyuan (Gansu Province)
Xining - Capital of Qinghai Province
Ping'An, Ping'An County, Haidong Prefecture, Qinghai Province, China (P.R.C.).
Honggu
Minhe, Minhe Hui and Tu Autonomous County, Haidong Prefecture, Qinhai Province, China (P.R.C.).
Xihai
Ulan
Ulan
Delinghua (or Delhi), Haixi Mongol Autonomous Prefecture, Qinghai Province.
Yongdeng
Qinghai
Hu=Kuku
Nor
Serxu (Sichuan Province)
Zamtang (Sichuan Province)
Dokongma or Duogongma
Sertar (Sichuan Province)
Dege (Sichuan Province)
Baima (Qinghai Province)
Hongyuan (Sichuan Province)
Heshui (Sichuan Province)
Hongxin (Sichuan Province)
Darlag
Gade
Sertar
Dainkong or Dainkogubma (Sichuan Province)
Gosu (Sichuan Province)
Sanchahe (Sichuan Province)
Gamtog (Tibet AR)
Bayan
Sangruma
Yutog
Yutog (Sichuan Province)
Denang
Rangkou (Sichuan Province)
Tanggor (Sichuan Province)
Baiwan (Sichuan Province)
Dengta
Jianshe (Qinghai Province)
Boiba (Qinghai Province)
Marzhing (Qinghai Province)
Buka Daban (6860 meters)
Boluntay
Tart
Dong
Taijnar
Hu
Urt Moron
Qarhan
Xiaoqiao
Golmud (Yancha)
Xitieshan
Qingban
Shisuzhan
Ganq
Behleg
Behleg
Shenglikou
Hoh Xil
Xijir Ulan
Hu
Ulan Ul
Hu
Dosongangri (5689 meters)
Tangula Shan (6205 meters)
Tangula Shan kou - Tangula Mountain Pass
Wenquan (Qinghai Province)
Yanshiping (Qinghai Province)
Tongtianhe Yan (Qinghai Province)
Tangulashan (Qinghai Province)
Wudaoliang (Qinghai Province)
Budongquan (Qinghai Province)
Ho Sai
Hu
Kangqung
Tongtianhe
Yan
Dam
Qu
Nagqu (Tibet AR)
Baqen (Tibet AR)
Baqen (Tibet AR)
Jiangxilichang
Sendo (Tibet AR)
Ya'ngamdo (Tibet AR)
Xagquka (Tibet AR)
Dorsoi
Dong
Ya'ngamdo
Youshashan
Youshashan
Xorkol (Xinjiang-Uygur AR)
Niubiziliang
Changweilang
??? (4760 meters)
Ayakkum
Hu
Tag
Qimantag (Xinjiang-Uygur AR)
Dagur (or Dagul)
31 Daoban
Dajing
Sogya
Tangula (Dangla)
Zadoi
Chindu
Zhidoi
Bayan Har Shan (5266 meters)
Yushu or Kyigudo
Dongchuan
Yellow
River
Obo
Sangruma
Nanqen
Goinsargoin (Tibet AR)
Za
Qu
Sinda (Tibet AR)
Sengge
Hoit
Mewa (Qinghai Province)
Maqen Gangri Shan (6282 meters)
Yongjing
Maqen (Golog Tibetan Autonomous Prefecture)
Menyuan
Muri
Yenyugou
Zhugu
Xuji
Maonui Shan (4472 meters)
Chamajueda
Huangcheng
Muri
Qingshuizi
Reshuimeikuang
Zergentei
Huzhu
Kezi
Dushanzi
Bomenheqiao
Ulsan
Hu
Angutan
Xiangride
Yangchangzigou
Naijiligou
Golmudxinongchang
Golmudxinongchang
Yagra Dagze Shan (5214 meters)
Kaihuang
Shuiwenzhan
Xiwu
Xialaxiu
Xiao Surmang
Dalongsai (5496 meters)
Qaidam Basin
Gyairong
Golmud
Ledu
Har
Kyinzi
Tanglag
Penda (Sichuan Province)
Zenda
Zenda (Sichuan Province)
Zamtang (Sichuan Province)
Barkam
East into Shandong Province - Click Arrow for Map !!
Zoige (Sichuan Province)
Zoige
Aba (Sichuan Province)
Powo
Yutog (Sichuan Province)
Yu'nYuag (Sichuan Province)
Shanrangtan (Sichuan Province)
Shanrangtan
Leida(zhan) (Sichuan Province)
Xiabazhai
Xiabazha (Sichuan Province)
Rangkou (Sichuan Province)
Min
Shan
Dalu (Sichuan Province)
Dalu
Sonan (Sichuan Province)
Sonan
Zhenjiangguan (Sichuan Province)
Baishu
River
Saya
Qingshuihe
Darlagsumdo
Dongfeng
Kazakh
Nan
Shan
Daxue Shan (5481 meters)
Dingzikou
Shuiyazidun
3 Daoban
Da Qaidam
Yishishan
Xiqu (Gansu Province)
Quanshan (Gansu Province)
Nanhu
Huangyan
Datong
Huzhu
Huangyuan
Ganca, Ganca County, Haibe Tibetan Autonomous Prefecture, Qinghai Province, China (P.R.C.).
Tianyun
Nan Shan
Jingyang
Hei River
Haltang
River
Caka
Caka
Datong
He
Madoi
Tongde
Guinan
Guide
Jainca
Xunhua
Hualong
Tongren (Rebkong), Tongren County, Huangnan Tibetan Autonomous Prefecture, Qinghai Province, China (P.R.C.).
Zekog
Henan
Kaihuang
Shitoufang
Shitoufang
Erdaogou
Erdaogan
Kangqung
Madoixiang Yuchang
Madoixiang Yuchang
Jirmain
Jirmain
Huanghe
Chalaxun
Zhidoi
Serwolungwa
Qiuzhi
Gyatoisangxung
Gyatoisangxung
Tongtian
River
Doice
Doice
Chaggur
Shisuzhan
Yaqqu
Ri'Gyaidalung
Ri'Gyaidalung
Adoi
Teyagkando
Za
Qu
Lungyag
Ji
Qu
Baqen (Tibet AR)
Sog (Tibet AR)
Sog
Nu
Jiang
Ganda (Tibet AR)
Nyainrong (Tibet AR)
Amdo (Tibet AR)
Parta (Tibet AR)
Dongqiao (Tibet AR)
Dongqiao
Tumain Meikuang (Tibet AR)
Tumain Meikuang
Desert Landscape Scenery
Xangzha (Tibet AR)
Doima Temple
Lanzhou - Zhongcuan National Airport
Golmud - National Airport
Qaidam
Pendi
Shan
Ulan
Dulan
Chubxi
Chubxi
Erlangdong
Erlangdong
Tempung
Qonj
Hairag
Zhugkyung
Yagkeng
Lungmar
Muri
Gobenchang
Heimahe
Jiangxikou
Erzhongdui
Qoije
Jiuzhongdui
Hekashannan
Qinggenhe
Wenquan
Zuimatan
Huashuixia
Qamalung
Yigxung
Nya'nying
Hekashannan
Erzhongdui
Q'ungoin
Gakog
Hebei
Wutong
Nyimta
Serlung
Dowa
Dobdain
Dobdain
Wangjia
Douhelong
Guomaying
Zawa
Dachuan (Gansu Province)
Cacaxingka
Wang Gaxun
Hezuo
Xiahe (Gansu Province)
Tewo (Gansu Province)
Lintan (Gansu Province)
Mintang
Xia Zanggor
Basar
Gyangqai
Junmuchang
Xinsgoinba
Xingsa Temple
Macaque National Reserve
Longbao National Reserve
Damjong
Qinghai Hu Niaodao (Bird Island)
Nantan
Bainqen Memorial Pagoda
Gonghe
Hexibao
Laojun
Shandan, Shandan County, Zhangye Prefecture, Gansu Province.
Zhangye (Gansu Province)
Minle
Linze (Gansu Province)
Gaotai, Gaotai County, Zhangye Prefecture, Gansu Province.
Qingshui
Zhangye
Linze
Fengle
Hexibao
Fengle
Huajian
Huajian
Beitan
Xinchengzi
Damaying
Sanbao
Xishui
Mati Si Buddhist Caves - Horses' Hoof Temple
Jiucaigou
Sunan, Sunan Yugur Autonomous County, Zhangye Prefecture, Gansu Province.
Jinfosi
Jingtie Shan (5206 meters)
Jiayuguan, Jiayuguan Prefecture, Gansu Province.
Qiqing
Taolai River
Sanchakou
Inner-Mongolia AR
Alxa Youqi (Inner-Mongolia AR)
Cijingzi
Yabrai (Inner-Mongolia AR)
Yabrai (Inner-Mongolia AR)
Anigonghong Shan (4249 meters)
Yanzi Shan (3978 meters)
Golimu
Xixia Stone Stele
Kezi
Kezi (Gansu Province)
Delingha Dongfeng-4 ICBM Launch base
Be a 7Search.com Advertiser!
This page was last updated on: July 10, 2017
My Great Web page
Compare Maps for better comprehension, follow links to more information and details on each location and region !

AsiaReport.com - Mastermap of Asia (entire). weergeven op een grotere kaart
Click to go to Full Version !!
Map Tibet Historical Borders (Territories of Ethnic Tibetans)
Schematic Map of Historical Tibet, today Tibet Autonomous Region, Qinghai Province and parts of Gansu, Yunnan and Sichuan Province. Included for reference are current International Borders, provincial borders, locations + names of main cities and towns, main rivers & lakes, mountains, important Tibetan-Buddhist Monasteries + other places of significance. Further Reports link to more information on each City, Town or Ethnic Community of Yugur, Dongxiang Tibetan, Lhoba, Kazakh, Mongol or others where available.
Qinghai Province Schematic Overview - Map2a
Qinghai Province (Amdo/Kokonor of East Tibet) Map 2 - Geographic Map
A Geographic overview of Western China's Qinghai Province entire, delineating Provincial Borders and parts of neighboring Xinjiang-Uygur Autonomous Region, Gansu Province, Sichuan Province and Tibet (Xizhang) Autonomous Region. Includes Cities and Towns (shown by size), Main Monuments & landmarks, the flow of the yellow river in Qinghai Province, surrounding Bayan Har Mountain area's (TengGer), locations of Ethnic Minority Enclaves in Qinghai Province, Main Mountains (with Height), major highways, provincial railroads and main railroad stations and main waterways & rivers. This Map further provides links to on site photos and information on Cities, Monuments and main transportation hubs of the wider Region.
Full Schematic Map of Qinghai Province, China !
Madoi, Madoi County, Golog Tibetan Autonomous Prefecture, Qinghai Province, China (P.R.C.).
River o/t Peacock
Qinghai Sources
Qinghai Province
Xining
Xining Home
Qinghai Home
Haixi Prefecture
Delingha + Haixi Home
AsiaReport.com Home
China Offline Sources
China Report Home
China Online Sources
China Online Store
China Maps
China
China Photo Galleries
China Report Club
Qinghai Economy
Qinghai History
Qinghai Maps
Qinghai Minorities
Qinghai Transport
Qinghai Monuments
Haibei Prefecture
Haibei + Haiyan Home
Haidong Prefecture
Haidong + Ping'An Home
Hainan Prefecture
Hainan & Gonghe Home
Huangnan Pref.
Huangnan + Tongren
Yushu Prefecture
Yushu + Yushu Home
Golog Prefecture
Golog + Maqen Home
Golmud
Golmud Home
Qinghai Geography
Yellow River in Qinghai
Historic Maps